DGS ONS PRIVATE MARKET
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
DGS ONS PRIVATE MARKET
Philippines

Factory Information

Factory Size: 1,000-3,000 square meters
Factory Country/Region: 1351 United Nations Ave, Paco, Manila, Metro Manila
No. of Production Lines: 8
Contract Manufacturing: OEM Service Offered  
Annual Output Value: US$2.5 Million - US$5 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
Frozen Chicken 1000000 Metric Ton/Metric Tons
Gửi email cho nhà cung cấp này